بخش های رایگان آموزش کاشت فرنچ

زیرسازی و مانیکور برای فرنچ ثابت - مقدمه و استفاده از عقب زن

زیرسازی و مانیکور - برداشتن کوتیکول با سرسوهان مانیکور اشکی

موادگذاری برای فرنچ ثابت - موادگذاری با پودر سفید

نسوهان کشی فرنچ ثابت - سوهان کشی بقیه ناخن ها

برای مشاهده ویدیو های رایگان بیشتر، روی دکمه زیر کلیک کنید