35%
تخفیف

آموزش ژلیش ناخن (به همراه آموزش ژلیش در منزل)

بدون امتیاز 0 رای
104,000 تومان

چرا حتما باید آموزش این دوره رو ببینم؟ ۱. ویدیو های رایگان: برای این که کیفیت این دوره رو ببینید…

93
104,000 تومان
35%
تخفیف

آموزش کاشت پلی ژل ناخن

بدون امتیاز 0 رای
182,000 تومان

چرا حتما باید آموزش این دوره رو ببینم؟ ۱. ویدیو های رایگان: برای این که کیفیت این دوره رو ببینید…

183
182,000 تومان
35%
تخفیف

آموزش کاشت فرنچ ثابت

بدون امتیاز 0 رای
175,500 تومان

چرا حتما باید آموزش این دوره رو ببینم؟ ۱. ویدیو های رایگان: برای این که کیفیت این دوره رو ببینید…

46
175,500 تومان
maternal-cover-corse
35%
تخفیف

آموزش کاشت ناخن مادر (کاشت ناخن با پودر)

بدون امتیاز 0 رای
169,000 تومان

چرا حتما باید آموزش این دوره رو ببینم؟ ۱. ویدیو های رایگان: برای این که کیفیت این دوره رو ببینید…

238
169,000 تومان
35%
تخفیف

آموزش لمینیت ناخن (کاور ناخن)

بدون امتیاز 0 رای
136,500 تومان

چرا حتما باید آموزش این دوره رو ببینم؟ ۱. ویدیو های رایگان: برای این که کیفیت این دوره رو ببینید…

97
136,500 تومان