بخش های رایگان دوره مجازی

آموزش کاشت مادر - مقدمه کاشت مادر

نمایش ویدیو درباره maternal-cover-corse

برای مشاهده ویدیو های رایگان بیشتر، روی دکمه زیر کلیک کنید

آموزش ژلیش ناخن - زیرسازی

پخش ویدیو

برای مشاهده ویدیو های رایگان بیشتر، روی دکمه زیر کلیک کنید

آموزش پلی ژل - استفاده از سرسوهان مانیکور اشکی

پخش ویدیو

برای مشاهده ویدیو های رایگان بیشتر، روی دکمه زیر کلیک کنید

آموزش لمینیت ناخن - استفاده از سرسوهان مانیکور اشکی

پخش ویدیو

برای مشاهده ویدیو های رایگان بیشتر، روی دکمه زیر کلیک کنید

آموزش فرنچ ثابت - مقدمه و استفاده از عقب زن

پخش ویدیو

برای مشاهده ویدیو های رایگان بیشتر، روی دکمه زیر کلیک کنید

با آموزش های مجازی، ارزان و بدون فوت وقت حرفه ای شوید

Virtual

برای مشاهده آموزش مجازی روی دکمه زیر کلیک کنید