بخش های رایگان آموزش لمینیت ناخن

زیرسازی برای لمینیت - استفاده از سرسوهان توپی

مواد گذاری لمینیت - آماده سازی و ضدقارچ

سوهان کشی لمینیت - نکات پایانی

زیرسازی برای ترمیم لمینیت - ببرداشتن کوتیکول با سرسوهان مانیکور اشکی

برای مشاهده ویدیو های رایگان بیشتر، روی دکمه زیر کلیک کنید