بخش های رایگان آموزش کاشت ناخن مادر

مانیکور و زیرسازی - مقدمه آموزش کاشت مادر

پخش ویدیو

مانیکور و زیرسازی - برداشتن کوتیکول با سر سوهان اشکی

پخش ویدیو

نصب تیپ - انتخاب سایز مناسب تیپ

پخش ویدیو

نصب تیپ - برداشتن کوتیکول با سر سوهان اشکی

پخش ویدیو

برای مشاهده ویدیو های رایگان بیشتر، روی دکمه زیر کلیک کنید