بخش های رایگان آموزش پلی ژل

زیرسازی - استفاده از سرسوهان مانیکور اشکی

موادگذاری - زدن بیس کات انگشت کوچک

سوهان کشی - بررسی نهایی فرم

تمرین موادگذاری انواع فرم ها - موادگذاری فرم بادامی

برای مشاهده ویدیو های رایگان بیشتر، روی دکمه زیر کلیک کنید